Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.004 Transformatie sociaal domein gemeente Veere

6.004 Transformatie sociaal domein gemeente Veere
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 zijn gesprekken gevoerd met organisaties in het onderwijs, sport en vrijwilligers. Daaruit blijkt dat organisaties bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen. Zij geven aan wanneer wij hun plannen kunnen ondersteunen. Dit proces zetten wij voort in 2018 .

Wij hebben gesprekken gevoerd met organisaties om hen te stimuleren te denken aan vernieuwende activiteiten in een kern. Deze bewustwordingsfase neemt tijd in beslag en willen wij zorgvuldig ondersteunen. Hechte samenwerking tussen organisaties en werken aan nieuwe activiteiten willen wij vooral de tijd en ruimte geven zodat nieuwe initiatieven ontstaan. Wij werken hierbij samen met Stichting Welzijn Veere.

Wij hebben met buitensportverenigingen en de basisscholen gesproken. Zij ontwikkelen nieuwe plannen die nog concreet vormgegeven gaan worden.  Er is een project gestart in Zoutelande waarbij  samengewerkt wordt met de sport, school en de Hogeschool Zeeland. 

Er zijn onderzoeken naar de mogelijkheid voor een zorg coöperatie in Biggekerke en mogelijke samenwerking met Arduin bij exploitatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Bij buitensportverenigingen zien we een open houding naar scholen. Er ontstaat ook een relatie met de zorg/leefbaarheid  zo is er o.a.  een wandeltocht voor mantelzorgers, scholen organiseren een buurtlunch.  In 2017 is een startsubsidie verstrekt aan St. Hersteltalent. Een stichting die een zelfregiegroep ondersteunt van mensen die GGZ problemen ervaren. Deze begeleiding door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zorgt dat mensen minder beroep doen op GGZ-organisaties en zij elkaar kunnen ondersteunen in dagelijkse situaties.

Op mytylschool De Sprienke wordt efficiënter gewerkt door de zorg voor leerlingen op school te versterken met extra medewerkers voor de leerlingen. Met deze nieuwe manier van werken wordt veel administratie op school en bij de zorgaanbieders voorkomen. Voor leerlingen biedt het veel meer rust in de klassen.

 

Juvent en Emergis gaan meer samenwerken in de ambulante ondersteuning aan jongeren. De winst is dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en het gehele gezin hulp krijgt om het kind te ondersteunen. Dit voorkomt tijdelijke opname en versterkt het gezin ook voor de toekomst.

 

 

 

 

07-02-2018

In 2017 zijn gesprekken gevoerd met organisaties in het onderwijs, sport en vrijwilligers. Daaruit blijkt dat organisaties bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen. Zij geven aan wanneer wij hun plannen kunnen ondersteunen. Dit proces zetten wij voort in 2018 .

 

 


G
Tijd

De uitvoering van het plan van aanpak is in 2017 gestart.

G
Geld