Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.006 De zorgvrager weet de cliëntondersteuning te vinden

6.006 De zorgvrager weet de cliëntondersteuning te vinden
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 de notitie nog niet hebben vastgesteld, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

Dit heeft vooralsnog geen verdere consequenties. Immers, het personeel blijft in 2018 in dienst van Maatschappelijk Werk Walcheren en de middelen hiervoor zijn beschikbaar. 

 

 

 

 

06-02-2018

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 hierover nog geen besluit hebben genomen, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

 

 

 


06-02-2018

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld.  Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.  Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie.  In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties wordt hiervoor een uitvoeringsplan gemaakt. Omdat de  gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 hierover nog geen besluit hebben genomen, wordt het uitvoeringsplan begin 2018 opgesteld.

 

 

 


G
Tijd
G
Geld

Op basis van de notitie cliëntondersteuning gaan we voor 2018 vooralsnog uit van handhaving van de bestaande formatie.