Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.007 Voorbereiding visie op Wonen en Zorg

6.007 Voorbereiding visie op  Wonen en Zorg
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Zie voor de toelichting doelstelling D.06.08.

 

 

06-02-2018

In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld.  Op grond hiervan is onderzoek verricht en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd  in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”.  Het blijkt dat de gemeente Veere in de kern haar zaken op orde heeft. Toch is er ook ruimte voor verbetering.  Op basis hiervan hebben wij kaders geformuleerd voor de verdere uitwerking.  Deze zijn begin 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

 


06-02-2018

In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. 

Er heeft een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 


O
Tijd

Vanwege de heroriëntatie op de wijze van uitvoering is vertraging opgetreden. Dit betekent dat de raad in december geen voorstel ontvangt, maar is nu gepland voor de raad van 1 maart 2018.

G
Geld

De werkzaamheden worden binnen de beschikbare middelen uitgevoerd.