Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.008 Inventariseren en uitvoeren van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking

6.008 Inventariseren en uitvoeren van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

Gemeenten zijn verplicht uitvoering te geven aan het VN verdrag voor mensen met een beperking. In  juli 2017 heeft u kennis genomen van het projectplan over het VN verdrag. In de periode  juli  tot en met september 2017 zijn er interviews gehouden met inwoners,  de stichting Werkgroep gehandicapten Walcheren (SWGW), met collega's, de VN ambassadeur, de sportambassadeur, de PCGZ.  In oktober hebben wij kennis genomen van de stand van zaken en deze aan u voorgelegd. Met de Wmo raad zijn gesprekken gevoerd over de inhoud van het plan van aanpak om deelname van mensen met een beperking te bevorderen.  In 2018 wordt een voorstel aan u voorgelegd zodat u keuzes kunt maken over de mate waarin het plan wordt uitgevoerd.

 

De inventarisatie intern is gehouden om te bepalen hoe de stand van zaken is op de terreinen website, communicatie, sport en spel, gemeentelijke gebouwen en verkeersplan. in november is dat aan de raad ter informatie aangeboden.

 

 

 

 

G
Tijd

In 2017 wordt de huidige stand van zaken opgemaakt.

G
Geld

Het  opstellen van een projectplan is voorzien in het afdelingsplan 2017. In de kadernota 2017 is een bedrag opgenomen voor de aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen om de toegankelijkheid te verbeteren.