Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

7.001 Deelname aan de GR GGD

7.001 Deelname aan de GR GGD
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de nieuwe nota Volksgezondheid 2018-2021.  Wij hebben gegevens uit de GGD monitor gebruikt voor het opstellen van een Walcherse nota. Voor het lokale uitvoeringsplan zijn uitvoerende organisaties geïnterviewd. De nieuwe nota wordt in juli 2018 aan u voorgelegd.

Verder is in 2017 de jaarrekening 2016 van de GGD vastgesteld.  Ook heeft u de Kadernota en de programmabegroting 2018  vastgesteld.  De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis zijn in 2017 ondergebracht bij de GR GGD .  Verder is de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD toegevoegd.

 

 

G
Tijd

De Jaarrekening 2016 van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is op tijd vastgesteld.

 

 

G
Geld