Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

De financiële jaarstukken OLAZ zijn op 8 juni 2017  behandeld in de raad.  De door het OLAZ vastgestelde voorschottarieven zijn verwerkt in de begroting 2018-2021.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld