Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier

7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2016Toelichting

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding en deze had een positieve afloop.

Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één van de) pilots deel te nemen.  Ook is nu de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe verwerker wordt. Tot zolang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de inzamelaars.

 

 

  

 

 

 

O
Kwaliteit
06-02-2018

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding. Behandeling ervan staat gepland op 20 februari 2018. 

Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één van de) pilots deel te nemen.  Ook is de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe verwerker wordt.  Tot zo lang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de inzamelaars. 

 

  

 

 

 


O
Tijd
O
Geld