Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-01-2016
Einddatum: 06-09-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast.  Tegen uw besluit loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Medio 1e helft 2018 verwachten wij uitspraak.

G
Tijd

November 2016 - januari 2016: aanbesteding

Januari - februari 2017: zienswijzenprocedure

8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan

juli - september 2017: beroepstermijn

september - heden: behandeling beroep + voorlopige voorziening bij de Raad van State

G
Geld

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn opgenomen in de grondexploitatie van het masterplan Fort den Haakweg. op 8 juni 2017 stemde u in met deze grondexploitatie.