Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.005 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied

8.005 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De ontwikkeling van het gebied bevindt zich in de haalbaarheidfase. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de diverse hoteleigenaren in het gebied. Het leidde nog niet  tot een concrete start van een herontwikkeling. De directie van het Marie Tak van Poortvlietmuseum heeft een plan ontwikkeld en een start gemaakt met een analyse van de financiële haalbaarheid van hun plannen. In de Zeeuwse Kustvisie is de mogelijkheid om het museum een plek te geven in het Nehalenniagebied vastgelegd. Afspraken over een eventuele start van een herontwikkeling van het gebied volgen in het voorjaar van 2018.

09-02-2018

De ontwikkeling van het gebied bevindt zich in de haalbaarheidfase. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de diverse hoteleigenaren in het gebied. Het leidde nog niet  tot een concrete start van een herontwikkeling. De directie van het Marie Tak van Poortvlietmuseum heeft een plan ontwikkeld en een start gemaakt met een analyse van de financiële haalbaarheid van hun plannen. In de Zeeuwse Kustvisie is de mogelijkheid om het museum een plek te geven in het Nehalenniagebied vastgelegd. Afspraken over een eventuele start van een herontwikkeling van het gebied volgen in het voorjaar van 2018.


05-02-2018

De ontwikkeling van het gebied bevind zich in de haalbaarheidfase. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de diverse hoteleigenaren in het gebied. Het heeft nog niet geleid tot een concrete start van een herontwikkeling. De directie van het Marie Tak van Poortvlietmuseum heeft een plan ontwikkelt en een start gemaakt met een analyse van de financiële haalbaarheid van hun plannen. In de Zeeuwse Kustvisie is de mogelijkheid om het museum een plek te geven in het Nehalenniagebied vastgelegd. Afspraken over een eventuele start van een herontwikkeling van het gebied volgen in het voorjaar van 2018.


--
Tijd

Er is nog geen sprake van een gezamenlijk initiatief of een conceptplan. Partijen hebben wel uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat men concrete plannen wil gaan maken voor de toekomst. Een gezamenlijke ontwikkeling komt hiermee dichterbij.

--
Geld