Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje

8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-11-2016
Einddatum: 31-05-2018Toelichting

G
Kwaliteit

De herontwikkeling van 't Groentje is gestart. Vergelijkbaar met het proces voor de Boulevard is gekozen om te werken met een klankbordgroep die is samengesteld met leden vanuit de OBD, de Stadsraad Domburg en stakeholders die grenzen aan het gebied. De supervisor voor Domburg, Matthijs de Boer Stedenbouw, had de verantwoording voor het maken van een ontwerp. Alle stakeholders hebben bij de start van het proces suggesties en aandachtspunten aangeleverd. Het eerste conceptontwerp wordt in 2018 verwacht.

O
Tijd

Planvorming is gestart. Dit zou al in het voorjaar gebeuren, maar is vertraagd. De planvorming is dus later van start gegaan, maar wordt dan wel uitgebreid met het mee-ontwerpen van de Schuitvlotstraat.

G
Geld

Er is een globale investering geraamd van 375.000 euro ten laste van de reserve Grondbedrijf