Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.007 Verbeteren Boulevard van Schaegen

8.007 Verbeteren Boulevard van Schaegen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-05-2016
Einddatum: 31-05-2019Toelichting

G
Kwaliteit

De uitvoering van de 1e en een deel van de 2e fase is eind 2017 gestart en worden voor Pasen 2018 afgerond.

09-02-2018

Door de klankbordgroep Boulevard waarin vertegenwoordigd de stadsraad, ondernemers, badstatus en de strandstichting zijn uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld voor een herinrichtingsplan. In het najaar van  2016 is een definitief herinrichtingsplan voor de 1e fase opgesteld. Dit plan is gepresenteerd in Domburg. Het plan is aanbestedingsgereed gemaakt en de uitvoering is gestart in november 2017.


G
Tijd

Het definitief plan voor de 1e fase is  gereed. In de 2e helft  van 2017 is een bestek en tekeningen opgesteld. De uitvoering van de 1e en een deel van de 2e fase starten in het najaar/winter  van 2017.

G
Geld