Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 07-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 mei 2017 leverde  XPEX de projectbrochure  met een plan voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Grote Kerk op. Met deze projectbrochure heeft het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject opgestart. Op 16 mei 2017 vond een informatieavond in de Grote Kerkplaats waar de plannen werden gepresenteerd.  De avond werd zeer goed bezocht. Op 8 juni 2017 heeft u kennis genomen van de projectbrochure en naar aanleiding hiervan voor de jaren 2017 t/m 2020 een éénmalige bijdrage van €280.000 ter beschikking gesteld. Een substantieel deel hiervan wordt gedekt uit de Toeristisch Impuls Veere. In september 2017 heeft de eigenaar Stichting Monumenten Bezit een zolder in de kerk aangebracht om zo een fysieke scheiding aan te brengen tussen mens en vleermuis.

06-02-2018

Op 1 mei 2017 heeft XPEX de projectbrochure  met een plan voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Grote Kerk opgeleverd. Met deze projectbrochure heeft het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject opgestart. Op 16 mei 2017 hebben wij een informatieavond in de Grote Kerk georganiseerd om de plannen te presenteren. De avond werd zeer goed bezocht. Op 8 juni 2017 heeft u kennis genomen van de projectbrochure en naar aanleiding hiervan voor de jaren 2017 t/m 2020 een éénmalige bijdrage van €280.000 ter beschikking gesteld. Een substantieel deel hiervan wordt gedekt uit de Toeristisch Impuls Veere. In september 2017 heeft de eigenaar Stichting Monumenten Bezit een zolder in de kerk aangebracht om zo een fysieke scheiding aan te brengen tussen mens en vleermuis.


G
Tijd

.

G
Geld

.