Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander met externe gebruikers besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit en andere voorzieningen in april 2017 hopen wij dat de hinderlijke situatie voor een groot deel is opgelost. Inmiddels is met de provincie Zeeland afgesproken dat wij de steiger voor de cruiseschepen officieel zullen overnemen  en hebben wij voor de toekomst gemeentelijke regels vastgesteld voor het aan- en afmeren van cruiseschepen. Ook het toewijzen van ligplaatsen voor cruiseschepen aan de rederijen gebeurd vanaf 2018 door ons college.  Wij hopen dat hiermee in 2018 de klachten van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met de gebruiker de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt.

G
Kwaliteit
12-02-2018

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit en andere voorzieningen in april 2017 hopen wij dat de hinderlijke situatie voor een groot deel is opgelost. Inmiddels is met de provincie Zeeland afgesproken dat wij de steiger voor de cruiseschepen officieel zullen overnemen  en hebben wij voor de toekomst gemeentelijke regels vastgesteld voor het aan- en afmeren van cruiseschepen. Ook het toewijzen van ligplaatsen voor cruiseschepen aan de rederijen gebeurd vanaf 2018 door ons college.  Wij hopen dat hiermee in 2018 de klachten van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met Rederij Dijkhuizen de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt (omwonenden gaven aan hiertegen tot in hoogste instantie bezwaar / beroep te zullen aantekenen).


G
Tijd
G
Geld