Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 09-10-2013
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit
In 2017 hebben wij onder begeleiding van adviseur Rob Vrolijks van het projectbureau Vrolijks en samen met de havenpartners uit Oostwatering de haalbaarheid onderzocht van het door u op 10 oktober 2013 gekozen ambitiescenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal". Op 28 november 2017 informeerden wij u  over de uitkomst van de haalbaarheidsfase. In gezamenlijk overleg met de havenpartners concludeerden wij dat het ambitiescenario "Locatieontwikkeling" niet haalbaar is vanwege ruimtelijke- en economisch/financiële overwegingen. Om toch te komen tot de gewenste opwaardering van Oostwatering besloten wij  over te stappen naar het scenario "Cafetariamodel". Dit is conform uw besluit van 10 oktober 2013. Hierover informeerden wij u via een raadsmemo bij de ingekomen stukken van uw vergadering van 1 februari 2018.
05-02-2018
In 2017 hebben wij onder begeleiding van adviseur Rob Vrolijks van het projectbureau Vrolijks en samen met de havenpartners uit Oostwatering de haalbaarheid onderzocht van het door u op 10 oktober 2013 gekozen ambitiescenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal". Op 28 november 2017 informeerde wij u via adviseur Rob Vrolijks over de uitkomst van de haalbaarheidsfase. In gezamenlijk overleg met de havenpartners is geconcludeerd dat het ambitiescenario "Locatieontwikkeling" niet haalbaar is vanwege ruimtelijke- en economisch/financiële overwegingen. Om toch te komen tot de gewenste opwaardering van Oostwatering besloten wij op advies van Rob Vrolijks over te stappen naar het scenario "Cafetariamodel". Dit is conform uw besluit van 10 oktober 2013. Hierover informeerden wij u via een raadsmemo bij de ingekomen stukken van uw vergadering van 1 februari 2018.

G
Tijd

27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering.

10 oktober 2013: vaststelling gebiedsvisie jachthaven Oostwatering, specifiek het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" als ambitieniveau.

2015-heden: uitwerking  scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" via plan van aanpak en werkpakketten.

O
Geld
U stelde als financiële voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het subsidieprogramma OP Zuid. Dit programma is inmiddels uitgevoerd/afgerond en dan tot dan toe gemaakte kosten zijn met de havenpartners verrekend. Voor de uitvoering van ons werkpakket stellen wij een (voorlopige) grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Wij stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te voeren. In de kadernota 2016 is voor de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget  (€100.000) gereserveerd dat opgenomen is in de begroting 2017.