Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Voor de jaarrekening 2017 zijn de grondexploitaties opnieuw doorgerekend en verwerkt conform de BBV notities grondexploitatie 2016 en faciliterend grondbeleid. De winstneming vond plaats volgens de notitie BBV : "de percentage of completion" methode.    

G
Tijd

De looptijd van de grondexploitaties verloopt volgens planning.

G
Geld

Bij de jaarrekening 2017 zijn de te verwachten resultaten geactualiseerd. Op dit moment verwachten wij dat het niet noodzakelijk is voorzieningen te treffen voor verlieslatende grondexploitaties.