Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

 

 

 

09-02-2018

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik .Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

 

 

 


05-02-2018

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik  (PvA).  Hiermee gaven zij het startsein voor de projectmatige/gefaseerde aanpak van het onrechtmatig grondgebruik binnen de gemeente Veere. Omdat  hiervoor extra personele capaciteit nodig was raamden zij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvatte een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig).

Op 3 april 2017 startte  Eiffel met deze inventarisatie en dit resulteerde  in een businesscase. Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van deze businesscase aan de ambtelijke organisatie. Daarnaast verzorgden zij op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase was het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting was dat  dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen zou zijn waarna de opdracht kon worden gegund. Door wat vertraging vindt de gunning echter pas begin 2018 plaats.

 

 

 


G
Tijd
G
Geld

In het businessplan zijn aan de hand van eerdergenoemde  oppervlakte diverse berekeningen gemaakt van de mogelijke opbrengst bij verkoop. Hierbij zijn een aantal verkooppercentages doorgerekend (best case/normal case/worst case scenario). Ook de kosten zijn inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat het project budgetneutraal of mogelijk zelfs rendabel kan zijn.

De kosten namen wij op in de kadernota.