Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

Deze herontwikkeling is één van de vier Maatschappelijk Vastgoedprojecten in de gemeente. Er waren diverse overleggen  met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald voor de ontwikkeling. Daarnaast vonden inloopavonden plaats voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Ook vond diverse malen overleg plaats met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van al deze overleggen stelden wij een concept ruimtelijk functioneel- en een technisch programma van eisen op. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte vond overleg plaats met het bestuur van de volkstuinen.

G
Kwaliteit
11-02-2018

Er waren diverse overleggen  met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald voor de ontwikkeling. Daarnaast vonden inloopavonden plaats voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Ook vond diverse malen overleg plaats met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van al deze overleggen stelden wij een concept ruimtelijk functioneel- en een technisch programma van eisen op. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte vond overleg plaats met het bestuur van de volkstuinen.


05-02-2018

Er zijn diverse overleggen geweest met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald ten behoeve van de ontwikkeling. Daarnaast zijn inloopavonden geweest voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Tevens heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van deze overleggen zijn een concept ruimtelijk functioneel en een technisch programma van eisen opgesteld. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de volkstuinen.


G
Tijd
G
Geld