Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013Toelichting

G
Kwaliteit

 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel Middendorp/Willibrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie startte  in het voorjaar van 2017. De vergunning voor de herontwikkeling  locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), werd in 2017 onherroepelijk.

07-02-2018

 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel Middendorp/Willibrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie is in het voorjaar van 2017 gestart. De vergunning voor de herontwikkeling  locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), is onherroepelijk.


05-02-2018

 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel Middendorp/Willebrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie is in het voorjaar van 2017 gestart. De vergunning voor de herontwikkeling  locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), is onherroepelijk.


G
Tijd

De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de centrumvisie is opgenomen.

G
Geld

In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat.