Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 28-12-2017Toelichting

De lijst met de cultuurhistorisch waardevolle panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan uw raad. Daarna is de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied met o.a. de opname van deze panden  panden gestart. Op 9 november 2017 stelde uw raad deze 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vast. 

 

G
Kwaliteit
05-02-2018

De lijst met de cultuurhistorische panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna is de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied met o.a. de opname van cultuurhistorische panden gestart. Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld. 

 


G
Tijd
G
Geld