Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. We vragen collectief subsidie aan waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en is landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer. De projecten betreffen  het verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 

G
Kwaliteit
05-02-2018

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en heeft men landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer die gaan over verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 


G
Tijd
G
Geld