Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

In overleg met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten, Zeeuwind ,  E-Connection, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland vonden en vinden onderzoeken  plaats naar de mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans (Mattenhaven en/of Noordland- Binnenhaven en/of Noordland- Buitenhaven).  Op basis van de regelgeving voor milieu effectrapportages lag de Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ter inzage. We stellen nu de Milieu Effect Rapportage op.

Aan de realisatie Windpark Bouwdokken, zie www.windparkdokken.nl., wordt nu gewerkt.

G
Kwaliteit
05-02-2018

Momenteel vinden er, in overleg met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten, Zeeuwind ,  E-Connection, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland, onderzoeken  plaats naar de mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans (Mattenhaven en/of Noordland- Binnenhaven en/of Noordland- Buitenhaven).  De Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) heeft inmiddels ter inzage gelegen. Thans wordt gewerkt aan het opstellen van de Milieu Effect Rapportage.

Er wordt nu gewerkt aan de realisatie Windpark Bouwdokken, zie www.windparkdokken.nl.


G
Tijd
G
Geld