Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.037 Evalueren duurzaamheidsagenda

8.037 Evalueren duurzaamheidsagenda
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

Voor 2017 is geen duurzaamheidsagenda gemaakt. Wij informeren u over de uitwerking van het duurzaamheidsplan met regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Op 4 december 2017 tijdens de algemene commissie lieten wij u de stand van zaken zien van uw ambitie voor energieneutraliteit voor de gemeente. En spraken wij met elkaar over de uitdagingen om deze ambitie waar te maken.  
Duurzaamheid vormt een onderdeel van alle ontwikkelingen binnen de gemeente.  Sinds de begroting 2018 werken we dan ook met een paragraaf duurzaamheid.

G
Kwaliteit
05-02-2018

Op 4 december 2017 hebben wij met u een open discussie gevoerd over duurzaamheid tijdens de algemene commissie. Wij hebben u laten zien de uitkomsten van het afwegingskader en de bijbehorende uitdaging.
Het afwegingskader wordt nu vertaald naar de financiële gevolgen.

Deze avond is ingeleid door Lector Jakob van Berkel en sinds 2017 is het aanjaagteam aangesteld om een versnelling te geven aan duurzaamheid binnen de gemeente Veere.

Sinds de begroting 2017 werken we met een paragraaf duurzaamheid. omdat duurzaamheid een onderdeel is bij alle ontwikkelingen.


G
Tijd
G
Geld