Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.040 Opstellen van lichtbeleid

8.040 Opstellen van lichtbeleid
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

De gemeenteraad stelde het Beleid voor Donker (Lichtbeleid) in de kuststrook en Natura 2000 gebieden op 1 februari 2018 vast.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld