Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

De evaluatie van het bod over 2016 legden wij op 8 juni 2017 aan u voor.  Nagenoeg alle afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwland) uitgevoerd.

Het bod van Zeeuwland voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. Daarom stemden wij op 14 november 2017 in met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht.

 

G
Kwaliteit
06-02-2018

De evaluatie van het bod over 2016 hebben wij op 8 juni 2017 aan u ter kennisname voorgelegd. Nagenoeg alle afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwland) uitgevoerd.

Het bod van Zeeuwland voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. Daarom hebben wij op 14 november 2017 ingestemd met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht.

 


G
Tijd
G
Geld