Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  leidden niet  tot overeenstemming. Daarom stelde provincie Zeeland op 21 juli 2017 éénzijdig  regionale woningmarktafspraken vast. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze éénzijdige vaststelling ingetrokken.

We willen een basis  creëren waarmee samenwerking in de toekomst  weer mogelijk is. Daarom nam de Provincie Zeeland het initiatief om gezamenlijk met  Veere, Middelburg en Vlissingen een onafhankelijk deskundige te vragen om inzicht te verschaffen in het ontstaan van de huidige situatie. Om daarna te onderzoeken welke factoren  leiden tot een toekomstig gezamenlijk woningmarkbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 2018 kunnen informeren.

U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over de nieuwe regionale woningmarktafspraken.

 

G
Kwaliteit
06-02-2018

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  hebben niet geleid tot overeenstemming. Daarom heeft provincie Zeeland op 21 juli 2017 éénzijdig de regionale woningmarktafspraken vastgesteld. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze éénzijdige vaststelling ingetrokken.

We willen en basis te creëren waardoor samenwerking in de toekomst  weer mogelijk is. Daarom hebben we gezamenlijk met Provincie Zeeland, gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen een onafhankelijk deskundige gevraagd om inzicht te verschaffen in de totstandkoming van de huidige situatie en het formuleren van succesfactoren voor toekomstig gezamenlijk woningmarkbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 2018 kunnen informeren.

U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over de nieuwe regionale woningmarktafspraken.

 


G
Tijd
G
Geld