Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Op 25 september 2017 informeerden wij u over het maken van één Omgevingsplan voor onze kernen bij een algemene commissie.  Het zogenaamde Bestemmingsplan Plus. Op 14 december 2017 stelde u een onderwerpennotitie vast. We spraken af dat we op basis daarvan een conceptregeling op gaan stellen. Deze leggen wij u kort na de zomer van 2018 voor.

 

 

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.

05-02-2018

Op 25 september 2017 informeerden wij u over het maken van één Omgevingsplan voor onze kernen bij een algemene commissie.  Op 14 december 2017 stelde u een onderwerpennotitie vast. Afgesproken is dat we op basis daarvan een conceptregeling op gaan stellen. Deze wordt kort na de zomer van 2018 aan u voorgelegd.

 

 

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.


G
Tijd

In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen.  Dit betekent dat we nu concreet aan de slag gaan. In de algemene commissie van april is afgesproken dat we beginnen met het maken van een uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan +.  Op 25 september 2017 wordt op een algemene commissieavond het proces voor het bestemmingsplan+ besproken. Ook komt de inhoud op hoofdlijnen aan de orde.

G
Geld

De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de komplannen