Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

8.048 Realisatie van 15 woningen “Beschermd Wonen” tbv plannen Zeeuwse Gronden en Woonburg

8.048 Realisatie van 15 woningen “Beschermd Wonen” tbv plannen Zeeuwse Gronden en Woonburg
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

Een stedenbouwkundige visie voor het gehele gebied aan de Kerkstraat (4 rijen duplexseniorenwoningen) een schetsontwerp voor de 15 woningen (op de locatie van 2 rijen duplexwoningen) wordt binnenkort voorgelegd aan de Welstandscommissie. Planning is op dit moment dat de 15 woningen 2018 (eind) worden opgeleverd.

Stedenbouwkundige visie en schetsontwerp is door de Welstandscommissie goedgekeurd. Aanvraag omgevingsvergunning wordt nu naar verwachting medio 2018 ingediend waarna, afhankelijk van de te voeren planologisch/juridische procedure, met de bouw van de woningen najaar 2018/winter 2018-2019  wordt begonnen.

G
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld