Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

9.002 Juridische kwaliteit

9.002 Juridische kwaliteit
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben het uitvoeringsprogramma Legal Audit  afgerond. De juridische kwaliteit is nu in het dagelijkse proces geborgd. We rapporteerden in het al aan de raad aangeboden jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2017 concreet over de gerealiseerde resultaten.  

 

 

G
Tijd
G
Geld

Het uitvoeringsprogramma Legal Audit loopt vooralsnog plaats binnen de  beschikbare budgetten ( budget kwaliteitsimpuls en opleidingsbudget).