Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

9.003 Porthos

9.003 Porthos
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

We hebben in 2017 de bedrijfsvoeringstaken Porthos naar tevredenheid van de Porthosmanager ondersteund en  afgestemd op de huidige omstandigheden waarin Porthos zich bevindt. Dit binnen de overheadkostenvergoeding die hiervoor is afgesproken. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld