Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

0.001 We verbeteren onze dienstverlening op minimaal 4 punten.

0.001 We verbeteren onze dienstverlening op minimaal 4 punten.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Bronnen voor het programma Dienstverlening zijn: digitale agenda 2020, wet GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) en klantonderzoeken en de aanbevelingen van de Rekenkamer over de digitale dienstverlening.
We gaan aan de slag met onder meer de volgende onderdelen:

  • Uitbreiden van de digitale dienstverlening met nieuwe producten
  • Onderzoeken en mogelijk invoeren van “thuisbezorgen” van enkele producten
  • Invoeren van en werken met een klantenpanel
  • Uitvoeren GDI € 75.000

We voeren de verbeteringen uit binnen het bestaande budget behalve de wet GDI.Toelichting

Het klantenpanel is actief, het aantal deelnemers groeit. Ieder kwartaal voeren we een onderzoek uit. De ervaring tot nu toe is dat minimaal 80% van de deelnemers reageert.

Voorbereidingen voor het uitbreiden van digitale vergunningprocessen (bijvoorbeeld de evenementenvergunning) zijn in volle gang. Dat geldt ook voor het vernieuwen van de persoonlijke internet pagina, Mijn Veere, en het introduceren van een Bedrijven Internet Pagina.

De Wet GDI kreeg een andere naam: de wet Digitale Overheid. De landelijke overheid zet stevig in op een meer digitale overheid. Het wetgevingstraject ondervindt enige vertraging.

Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was het door de raad vaststellen van het Beleidsplan Informatievoorziening 2018-2022. Met dit plan staat het Veerse beleid voor informatievoorziening vast, en is duidelijk langs welke sporen we onszelf verder ontwikkelen.

 

 

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld