Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.

0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

De basis van de bedrijfsprocessen, standaarden, datakwaliteit, basisregistraties, koppelingen, privacy, managementinformatie, technische infrastructuur brengen we op orde en sluiten we aan op technologische ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving.

We voldoen aan de eisen die de wet stelt aan privacy en veiligheid. Dit blijkt uit de audits.

We investeren in professionalisering en veiligheid:

  • Uitbreiding ID-scanners €  10.000
  • Aanschaf nieuw kassasysteem € 24.650
  • Verhogen i-bewustzijn en uitvoeren toenemende audits € 35.000.


Toelichting

Voor het verbeteren van het informatiebeheer hebben we een applicatie aangeschaft, waarin standaardgegevens zijn vastgelegd van meer dan 1000 werkprocessen. Een deskundige landelijke redactie heeft deze applicatie gevuld met onder andere gegevens over mogelijke documenttypen, resultaattypen, bewaartermijnen. We gaan deze gegevens in de verschillende vakapplicaties invoeren.

De beheersmaatregelen voor de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) geselecteerde normen DigiD en Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Een extern opgesteld Assurancerapport verklaart dat de college verklaring ENSIA 2018 van de gemeente Veere een getrouw beeld geeft.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld