Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

0.004 We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en innovaties en passen deze toe in onze dienstverlening.

0.004 We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en innovaties en passen deze toe in onze dienstverlening.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Door te innoveren blijven we verrassen en vooroplopen. We leveren minimaal 1 innovatief project op. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de toepasbaarheid van 3D-printing in onze dienstverlening.Toelichting

In het kader van onderzoek naar de mogelijkheden van 3d printen in onze dienstverlening vonden er in 2018 een aantal kennissessies plaats. Het resultaat hiervan is dat we kennis hebben genomen van de mogelijkheden en leveranciersmarkt terzake. We gaan vooralsnog niet over tot concrete acties op dit punt. 

Wel startten we in januari 2018 als eerste gemeente met een nieuw informatiesysteem voor klantcontacten. In eerste instantie begonnen we met het kanaal telefonie. Medewerkers van het klant contact centrum gebruiken dit intensief en via terugbelnotities maakt ook de rest van de organisatie gebruik van dit informatiesysteem. We breiden het informatiesysteem verder uit in functionaliteit en andere met kanalen. Hiervoor werken we samen met andere gemeenten die nu ook het informatiesysteem gebruiken.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld