Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

0.007 We geven de opvattingen van burgers en ondernemers een plaats in het maken van beleid.

0.007 We geven de opvattingen van burgers en ondernemers een plaats in het maken van beleid.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel
Zwaag RJ, van der

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Door deze maatregel creëren we draagvlak bij de ontwikkeling van beleid. Hoe we dit doen staat in de communicatienota. Deze actualiseren we in december 2018.Toelichting

Door te werken met een strategisch communicatieframe, leggen we steeds op A3 format de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Projectleiders en beleidsambtenaren maken samen met de communicatieadviseurs het frame en houden dat ook samen periodiek bij. Zo communiceerden we bijvoorbeeld bij de afgeronde herinrichting van de Kaapduinseweg aan de hand van zo'n frame. Het frame blijkt een goed hulpmiddel te zijn, ook bij het managen van verwachtingen. Ook voor Kijk op Cultuur maakten we een strategisch communicatieframe. Zo krijgt het toekomstig cultuurbeleid gestalte. Dat doen we samen met inwoners, verenigingen en instellingen uit de sectoren educatie, economie, toerisme en sociaal domein. Cultureel Erfgoed maakt hier inmiddels ook onderdeel van uit. Verder werkten we met frames rond o.a. MTB route, duurzaamheidsbeleid, toegang WMO en Jeugdzorg, onkruidbeheer, maatschappelijk vastgoed en uitvoering project Singelgebied.
Het actualiseren van de communicatienota hebben we doorgeschoven naar 2019 zodat we daar ook de (nieuwe) raad op goede wijze bij kunnen betrekken. 

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld