Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.

0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We gebruiken als algemene communicatiemiddelen de Veerse Krant, de website en social media. Ook dit vormt een onderdeel van de open cultuur.Toelichting

In 2018

-verschenen er 5 nummers van de Veerse krant op papier (huis aan huis bezorgd) en digitaal (website)  
 (over 2017 waren dat er ook 5)

-werden er 36 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht (inclusief mededelingen rond de coalitievorming)
 (over 2017 waren dat er 30)

-waren er 162.341 bezoekers van onze gehele website
 (over 2017 waren dat er 165.946)

-bekeken 2.262 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen
 (over 2017 waren dat er 2.479)

-bekeken 6.687 personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen
 (over heel 2017 waren dat er 1.945)

-luisterden 5.068 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen
 (over 2017 waren dat er 4.163)

-luisterden 7.506 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen
 (over 2017 waren dat er 4.522)

-zochten 1.090 personen contact met ons via Whatsapp
 (over 2017 waren dat er 1.250)

-volgden 5.118 personen ons via Twitter
 (over 2017 waren dat er 4.993)

-volgden 2.864 personen ons via Facebook
 (over 2017 waren dat er 1.884)

-volgden 1.418 personen ons via Instagram
 (over 2017 waren dat er882)

-besteedde de pers (PZC,  Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 14  x per week aandacht aan Veere.
 (over 2017 was dat  10 x)

De vervanging van de huidige website inclusief het verbeteren van de zoekfunctionaliteit (waarvoor budget in de begroting 2018 is opgenomen) startten we  in het 4e kwartaal 2018 op en ronden we in het eerste kwartaal 2019 af. 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld