Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

0.010 We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op.

0.010 We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op.
Portefeuillehouder
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2018

Samen met een extern adviseur stellen we aan de hand van de Vastgoednota integraal vastgoedbeleid op. We onderscheiden hierbij de verschillende belangen zoals beleidsbelang, gebruikersbelang en het eigenaarsbelang.
Verder maken we een beheerplan met de gewenste organisatievorm, het huurbeleid met inzicht in de kostprijs en het risicomanagement. Hiervoor is een budget nodig van € 60.000.Toelichting

Eind 2018 hebben we de leidraad vastgoedmanagement met omschrijvingen van de vastgoedobjecten, de processen en de vastgoedadministratie afgerond. 
Over deze leidraad met financiële onderbouwing van de keuze voor ICT oplossingen besluiten we in februari 2019.
De methode kostprijsberekening werken we verder uit en leggen we in loop van 2019 ter besluitvorming aan de raad voor.

 

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld