Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 13-09-2017

De 13 gemeenten in Zeeland vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het is een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorziet in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ en stellen we budget beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor.Toelichting

We hebben kennisgemaakt met de nieuwe directeur. Hij heeft de begroting 2019 toegelicht en de ontwikkeling van de VRZ. In 2019 vraagt de VRZ een kleine extra structurele gemeentelijke bijdrage (voor Veere € 8.000). Er is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld die voldoet aan de normen van de VZG. Verder wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de VRZ en de uitvoering van de aandachtspunten uit Emergo, het verbeterplan uit het rapport van Twynstra Gudde.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld