Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

1.003 We stellen de Nota Integrale veiligheid 2019-2022 vast.

1.003 We stellen de Nota Integrale veiligheid 2019-2022 vast.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel
Zwaag RJ, van der

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Dit jaar stellen we een nieuwe nota op voor 2019-2022. Deze nota beschrijft de thema’s en concrete acties om het veiligheidsniveau van Veere te behouden en te vergroten.Toelichting

Er is een begin gemaakt met het format voor de nieuwe nota. Voor de input met de raad organiseren we samen met de politie een bijeenkomst in november. Omdat deze bijeenkomst niet eerder gepland kon worden, schuift ook vaststellen van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 iets op. De planning is nu de raad van april 2019.

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld