Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

1.005 We werken integraal samen aan Veerse veiligheidsproblematiek.

1.005 We werken integraal samen aan Veerse veiligheidsproblematiek.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel
Zwaag RJ, van der

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

We geven voorlichting, preventie adviezen en werken nauw samen aan Veerse veiligheidsvraagstukken. Dat doen we met alle veiligheidspartners in het lokale en regionale veld. We betrekken zoveel mogelijk de burger daarbij.Toelichting

De samenwerking verloopt goed. Direct met de politie, maar ook met partners als het Veiligheidshuis en Zeeuwland. Dit jaar zijn we ook gestart met een structureel overleg met Arduin als het  gaat om de aanpak van mensen met verward gedrag. Eind 2018 besloten we om structureel buurtbemiddeling aan te bieden. Inwoners die problemen hebben met hun buren kunnen snel en laagdrempelig buurtbemiddeling inschakelen om verdere escalatie te voorkomen.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld