Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

1.009 We stellen het jaarverslag omgevingsrecht op.

1.009 We stellen het jaarverslag omgevingsrecht op.
Portefeuillehouder
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 10-02-2019
Einddatum: 24-04-2019

In het jaarverslag doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en bijzondere wetten. U leest onder andere hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel controles we hebben uitgevoerd. Het college stelt het verslag op en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.Toelichting

Het college stelt het jaarverslag 2018 vast.

Dit is een terugblik op de activiteiten die in 2018 op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving plaatsvonden. Hierin staat ook opgenomen wat de VRZ (Brandveiligheid) en RUD (Milieu) namens ons deden. De verwachting is dat het college het jaarverslag in april 2019 ontvangt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld