Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

2.003 We richten in 2018 het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg in Dishoek opnieuw in.

2.003 We richten in 2018 het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg in Dishoek opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg voldoet niet meer. Het fietspad is onveilig. Het is te smal en de bomen staan te dicht langs het pad. Het fietspad is een knelpunt in de doorgaande fietsverbinding omdat het niet breed genoeg is. Er is een investering van € 136.000 nodig in 2018.Toelichting

De verbreding van het fietspad is afgerond.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld