Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

2.005 We richten in 2018 tot 2020 de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.

2.005 We richten in 2018 tot 2020 de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-03-2020

De Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit:

- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern,

- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting, 

- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren,

- de fietsroute is niet veilig,

- en de weg is toe aan groot onderhoud.

Om deze knelpunten op te lossen is een totaal investering van in € 1.050.000 nodig in 2018 en 2019.Toelichting

De uitvoering van fase 1 is november 2018 gestart. Fase 1 is uiterlijk Pasen 2019 gereed. Fase 2 wordt november 2019 tot april 2020 uitgevoerd.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld