Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder.

2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De huidige dienstregeling staat ook onder druk. De reistijden worden in bijna de helft van de gevallen niet gehaald. We onderzoeken of we de routes kunnen wijzigen in overleg met Connexxion en de Provincie. Waar mogelijk passen we de routes aan. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

 Toelichting

In Serooskerke hebben we gesproken met de dorpsraad en Connexxion over het verleggen van de busroute. Hier hebben we concrete plannen voor het verleggen van de busroute en bekijken we of er voldoende draagvlak is in de omgeving.

Nu de hele dienstregeling van de lijn 52/ 53 onder druk is komen te staan zijn we eerst met Connexxion in overleg gegaan over de verschillende mogelijkheden en oplossingen voordat we verder inzoomen op Koudekerke en Biggekerke. Deze nemen we integraal mee in het overleg.

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld