Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren.

2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2022

In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. De aanbevelingen bestaan bijvoorbeeld uit:

  • uitgangspunten en doelen opnieuw vaststellen;
  • uitgangspunten en doelen meetbaar formuleren;
  • beschrijven van de toekomstige gewenste situatie;
  • wijze van rapporteren op de financiën.

Met deze nota werken we deze en de andere aanbevelingen verder uit en bepalen we de nieuwe kaders en  uitgangspunten voor het parkeerbeleid.Toelichting

We zijn de voorbereidingen van de O fase van het I-O-B proces gestart. In verband met de gewenste onderzoeken naar leefbaarheid en de wens voor integrale beleidskeuzes hebben we dit proces tijdelijk on hold te zetten. Zodra de resultaten van de onderzoeken naar leefbaarheid bekend zijn kunnen we integrale afwegingen maken met diverse beleidsterreinen en dit als input gebruiken voor de Nota Parkeren.  

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld