Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

3.003 We stellen een ondernemersmanager aan.

3.003 We stellen een  ondernemersmanager aan.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2020

We werken met de ondernemersmanager Veere aan een goede relatie met de Veerse ondernemers. De ondernemersmanager werkt onafhankelijk en is de bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente. We hebben voor de bekostiging van de ondernemersmanager € 15.000 per jaar beschikbaar.

 Toelichting

Het project Ondernemersmanager Veere (OMV) startte in 2009 op initiatief van het Veerse bedrijfsleven en de gemeente Veere voor een periode van drie jaar. Na tweemaal een verlenging van telkens drie jaar startte de OMV in 2018 aan zijn vierde periode als gewaardeerd bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente. Het werkprogramma 2018-2022 van het college stelt dat de functie van ondernemersmanager niet ter discussie staat. Gemeente en de Federatie Ondernemersverenigingen Veere (FOV) dragen ieder de helft van de kosten.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld