Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies.

3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We participeren in projecten die goed zijn voor onze economie. Subsidies vragen standaard om een cofinanciering van de gemeente. We verantwoorden achteraf, zodat we snel van kansen gebruik kunnen maken. Toelichting

In 2018 leverden wij een bijdrage aan 4 Europese subsidieprojecten. Wij hebben voornamelijk de rol van co-financier om onderzoek te verrichten en kansrijke pilots te onderzoeken.

Project MOVE staat voor mobility opportunities valuable for everybody en richt zich op duurzame mobiliteit. De looptijd is 2018-2021.

Project SAIL staat voor staying active independent longer en richt zich op onverwachte en duurzame koppelingen tussen oudere inwoners, lokale ondernemers, bestaande voorzieningen en de kansen die de recreatiesector biedt. De looptijd is 2017-2020.

Project PROFIT staat voor PROfessional Framework for Innovation in Tourism en doet onderzoek naar de mogelijkheden die big data biedt binnen de recreatiesector. De looptijd is 2017-2019.

Project Gezonde voeding van dichtbij richt zich op de kansen die streekproducten bieden. Hoe zorgen we ervoor dat horecaondernemers en consumenten beter toegang krijgen tot de Zeeuwse, lokale producten. De looptijd van het project is 2018-2021.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld