Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

3.005 We besluiten of we een vervolg geven aan het project MOVE.

3.005 We besluiten of we een vervolg geven aan het project MOVE.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2018

MOVE staat voor Maatschappelijke Onderneming Veere.

Het gaat o.a. om kleinschalig vervoer met elektrische voertuigen voor verschillende vervoersbehoeften. Het gaat bijvoorbeeld om Wmo vervoer, toeristenvervoer en vervoer voor (horeca)ondernemers. Orionis Walcheren levert de chauffeurs die werkervaring opdoen en zo mogelijk ook uitstromen naar betaald werk. Het gaat er om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt taken te geven die voorzien in maatschappelijke behoeften die niet door de markt worden opgepakt.

Er loopt een experiment tot en met november 2017. We evalueren dit experiment en besluiten in overleg met de betrokken partijen of we een vervolg geven aan het project in 2018. We kunnen dit dekken uit de middelen die nu nog gereserveerd zijn voor het Ecoferium, leefbaarheidsbijdragen, sociaal domein en toeristisch impuls.

 Toelichting

Het project MOVE kent in 2018 een moeilijke start. Het seizoen was al in volle gang. Er bleek geen bemensing voor het project te zijn. Het project is mede daarom ook niet echt van de grond gekomen. Evaluatie volgt voorjaar 2019.

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld