Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

3.006 We nemen deel aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018.

3.006 We nemen deel aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018

In 2018 geven wij opnieuw samen met de andere Zeeuwse kustgemeenten uitvoering  aan gezamenlijke TUA projecten.

De Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland. Zij initieert en ondersteunt projecten die het toerisme versterken. De keuze van de projecten vindt plaats in overleg met de sector.

 Toelichting

In 2018 werkten we gezamenlijk met de Zeeuwse gemeenten en de TUA aan een nieuw meerjarig programma voor 2020-2023. Binnen dit samenwerkingsverband vormen we tevens een cluster met de Zeeuwse kustgemeenten om zo projecten te kunnen starten die voor elke kustgemeente interessant zijn. We participeren o.a. in de volgende projecten en onderzoeken: aanbodsdatabase voor recreatieve eenheden, attitudeonderzoek onder Zeeuwse inwoners en maatwerkrapportage over de economische impact van de toeristische sector.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld