Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 2015-2018.

3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 2015-2018.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Steketee Marcel

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

Met de toeristische sector Veere sloten we een convenant over de besteding van de Toeristische Impuls 2015 -2018. Een toetsingskader om aanvragen/onderzoeken/projecten voor een bijdrage te beoordelen is beschikbaar. Het budget voor ieder jaar is € 200.000. Toelichting

Over de uitvoering en werkwijze van de Toeristische Impuls de afgelopen periode is een evaluatierapport opgesteld. We besloten om de samenwerking voort te zetten en werkten aan een nieuw convenant voor de periode 2019-2021.

Projecten waar we in 2018 een bijdrage aan verleenden zijn o.a.:

  • De Nederlandse finale eredivisie zeilen op het Veerse meer;
  • Concertmiddag in de Grote Kerk Veere;
  • Klassieke muziek in Veerse kerken;
  • Een online mediacampagne voor seizoensverlenging bij VVV Zeeland;
  • De internationale campagne Nederland Waterland van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.
G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld