Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem.

3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Voor beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem hebben we € 5.000 nodig.

 Toelichting

We maakten nieuwe afspraken  met het routebureau van VVV Zeeland over het beheer en onderhoud. Samen  met de dorps- en stadsraden maakten we een inventarisatie over de behoefte aan fietsoplaadpunten.

In 2019 willen we de gewenste fietsoplaadpalen bestellen bij het routebureau van VVV Zeeland. We kunnen gebruik maken van een gunstige subsidieregeling.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld