Meer
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud

Terug

4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen.

4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen.
Portefeuillehouder
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Voor 2018 hebben 2 scholen een verzoek om uitbreiding ingediend (Domburg en Zoutelande). Daarnaast vraagt een aantal scholen om aanpassing van het gebouw in verband met toegankelijkheid (Domburg en Aagtekerke). Wij toetsen alle aanvragen aan de verordening en overleggen met de scholen over realisatie.Toelichting

Wij verleenden in 2018 een bijdrage aan de verbouwing van de toiletruimtes in De Golfslag en De J.W. Versluijsschool. Hierdoor gaan kinderen met een beperking langer in hun eigen dorp naar school. Daarnaast verleenden wij een bijdrage aan een speeltoestel op het plein van De Lichtstraal. Hierdoor doen kinderen met een beperking mee met buitenspelen.

Wij honoreerden de vragen om uitbreiding in verband met een stijgend leerlingenaantal in Domburg en Zoutelande voor een bepaalde tijd. De benodigde voorzieningen zijn getroffen.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld